Regulamin

I. WSTĘP

 1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem internetowym www.esexy.pl prowadzony jest przez firmę Atlin Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, przy ulicy Kolistej 25, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000458047, REGON 243234853, NIP 6342817552, o kapitale zakładowym 100.000,00 PLN.
 2. Poniższy regulamin obowiązuje sklep internetowy eSexy.pl oraz jego klientów, w wersji aktualnej, opublikowanej na stronach sklepu w momencie zawarcia umowy kupna.

II. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Sklep eSexy.pl zajmuje się sprzedażą odzieży za pośrednictwem sieci Internet. Wszystkie niezbędne informacje na temat towarów zamieszczone są na stronie internetowej www.esexy.pl.
 2. Wszystkie produkty dostępne w sklepie internetowym eSexy.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Klient składający zamówienie automatycznie wyraża zgodę na warunki niniejszego regulaminu oraz zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem eSexy.pl.
 4. W celu korzystania ze sklepu eSexy.pl niezbędne jest urządzenie multimedialne (np. komputer, laptop, tablet, smartphone) z oprogramowaniem poprawnie interpretującym kod HTML5 / CSS3 i JavaScript (np. przeglądarkę internetową Mozilla Firefox lub Chrome) oraz dostępem do sieci Internet. Dodatkowo oprogramowanie powinno akceptować tzw. pliki Cookies.
 5. Ceny produktów w sklepie internetowym eSexy.pl są podane w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 6. Klient może składać zamówienia 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę na stronie internetowej www.esexy.pl.
 7. Do złożenia zamówienia konieczne jest wypełnienie formularzy zamówienia na stronie www.esexy.pl oraz ich zatwierdzenie przyciskiem "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”
 8. Podane informacje przez Klienta w sklepie eSexy.pl podczas wypełniania formularzy zamówienia powinny być zgodne z prawdą. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularzy zamówień znajdujących się na stronie www.esexy.pl.
 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nierealizowania zamówień w przypadku nieprawidłowego lub niekompletnego wypełnienia formularzy zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji zamówienia).
 10. Sprzedający wystawia dokument sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT, który jest równocześnie dowodem zakupu.
 11. Po złożeniu zamówienia, na podany przez siebie adres e-mail Klient otrzymuje wiadomość zawierającą informację o przyjęciu zamówienia, a także o numerze zamówienia.
 12. W przypadku złożenia zamówienia z przedpłatą na konto i nieotrzymaniu płatności przez sklep eSexy.pl w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia, sklep eSexy.pl zastrzega sobie prawo do anulowania takiego zamówienia.

III. PŁATNOŚCI

Sklep eSexy.pl umożliwia następujące formy płatności, z możliwością wyboru podczas składania zamówienia:

 1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki.
 2. Płatność gotówką przy odbiorze przesyłki.
 3. Płatność przelewem na rachunek bankowy eSexy.pl
:
  60 2490 0005 0000 4530 8074 4809 prowadzony przez Alior Bank.
 4. Płatności elektroniczne i kartą kredytową za pośrednictwem serwisu PayU.pl - firmy PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP 779-23-08-495

IV. DOSTAWA

 1. Dostawa towarów dostępna jest na terytorium całej Unii Europejskiej, tj. Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburgu, Łotwy, Malty, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch.
 2. Koszty dostawy towarów są podane Klientowi na stronach sklepu eSexy.pl w zakładce “Wysyłka” oraz w trakcie składania zamówienia.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące formy dostawy:
  Przesyłka kurierska oraz przesyłka kurierska pobraniowa,
  Przesyłka paczkomatem,
  Przesyłka pocztowa zagraniczna (poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).
 4. Dla przesyłek pobraniowych termin dostawy do Klienta wynosi do 7 dni roboczych.
 5. Dla przesyłek z przedpłatą na konto termin dostawy do Klienta wynosi do 7 dni roboczych od dnia otrzymania płatności dla doręczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do 14 dni roboczych od dnia otrzymania płatności dla doręczeń na terenie pozostałych krajów Unii Europejskiej, wypisanych w punkcie IV ust. 1 Regulaminu.
 6. Zamówiony towar jest wysyłany na adres podany w formularzu zamówienia jako adres dostawy.
 7. Przed odebraniem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sklepem eSexy.pl w celu wyjaśnienia sprawy.

V. REKLAMACJE

 1. Atlin Sp. z o. o. ponosi odpowiedzialność zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) Atlin Sp. z o. o. a także na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym
 2. Jeżeli towar ma wady fizyczne, Klient może żądać ich usunięcia przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 3. Rękojmi nie podlegają uszkodzenia wynikłe niedbałym lub niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem oraz wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne (przecięcia, rozdarcia, przekłucia itp.).
 4. Aby reklamacja została przyjęta wraz z reklamowanym produktem należy przesłać do siedziby sklepu eSexy.pl informację o reklamacji wraz z fakturą VAT lub paragonem.
 5. Klient powinien w formularzu reklamacji towaru lub oświadczeniu umieścić swoje żądania tj. czy reklamowany produkt ma być naprawiony, wymieniony na inny model, egzemplarz lub zwrot gotówki.
 6. Sklep eSexy.pl rozpatruje reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania. Nie ustosunkowanie się przez sklep eSexy.pl w powyższym terminie oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.
 7. W przypadku kiedy rozpatrzenie reklamacji jest pozytywne sklep zwraca Klientowi koszt przesyłki.
 8. Reklamowany produkt należy odesłać za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym ekonomicznym. W przypadku, gdy reklamowany towar zostanie wysłany za pośrednictwem innego przewoźnika, sklep eSexy.pl nie pokrywa kosztów według cennika danego przewoźnika, tylko według cennika krajowego na usługi powszechne Poczty Polskiej.
 9. W przypadku kiedy reklamacja została nie uwzględniona koszt przesyłki ponosi Klient.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów, który zawarł umowę na odległość ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Klient jest zobowiązany złożyć oświadczenie o odstąpieniu od zawartej umowy (przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w sklepie eSexy.pl w zakładce “Zwroty i wymiany”) i przesłać towar na koszt i ryzyko Klienta, w stanie niezmienionym, na adres:

  Atlin Sp. z o.o., ul. Kolista 25, 40-486 Katowice.
 3. Przepis ust. 1 nie dotyczy bielizny oraz towarów o wartości poniżej 50 zł.
 4. Do przesyłki należy dołączyć dokument potwierdzający zachowanie terminu w postaci paragonu lub faktury VAT.
 5. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania towaru sklep zwróci pieniądze za zwracany towar na podany przez Klienta numer rachunku bankowego lub w inny sposób wskazany wyraźnie przez Klienta. 

VII. WYMIANY

 1. Klient ma prawo do skorzystania z wymiany towaru zakupionego w sklepie eSexy.pl na inny rozmiar lub model do 14 dni od dnia odebrania przesyłki. Przepis ust. 1 nie dotyczy bielizny.
 2. Odsyłany towar powinien być w stanie niezmienionym (np. posiadać oryginalne metki). Towar nie spełniający tych wymagań może nie zostać dopuszczony do wymiany i odesłany do Klienta.
 3. Wraz z odsyłanym towarem należy wysłać dowód zakupu (paragon lub faktura VAT) oraz formularz wymiany towaru dostępny na stronie sklepu eSexy.pl w zakładce “Zwroty i wymiany”.
 4. Wymiana realizowana jest do 7 dni roboczych od otrzymania towaru.
 5. Klient płaci za przesyłkę w jedną stronę.
 6. Sklep eSexy.pl nie przyjmuje paczek płatnych za pobraniem przy odbiorze.

VIII. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest Atlin Sp. z o.o. – art. 24 ust. 1 pkt 1 Ustawy O ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są zgodnie z wolą Klienta w celu realizacji Umowy Sprzedaży.
 3. W przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową, przesyłką kurierską lub paczkomatem, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewożnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 4. Dane osobowe Klientów, dokonujących płatności on-line w sklepie eSexy.pl, są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP 779-23-08-495 - na co Klient wyraża zgodę
 5. Klient ma prawo do wglądu i dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez sklep eSexy.pl zawierane są w języku polskim.
 2. Sklep eSexy.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw itd.
 3. O zmianie Regulaminu, sklep eSexy.pl powiadomi zarejestrowanych Klientów drogą e-mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni od dnia opublikowania na stronie www.esexy.pl informacji o zmianie regulaminu wraz z propozycją zmian. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z upływem terminu wypowiedzenia. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu o brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 4. Informacje podane na stronie internetowej www.esexy.pl dotyczące głównych cech produktu, ceny zakupu, formy składania zamówienia, formy płatności, sposobu, kosztów i terminu dostawy, warunków reklamacji i prawa do odstąpienia od umowy stanowią integralną część umowy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 6. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl